Over de apparatuur

De lijst van apparatuur zal in de loop van de tijd worden aangevuld naarmate nieuwe betrouwbare gegevens beschikbaar komen.

Het effect van generieke apparatuur (Laptop andere, Desktop andere, enz.) is een gemiddelde dat wordt verkregen door aggregatie van gegevens van verschillende apparatuur of rechtstreeks van bestaande gemiddelden in de bovengenoemde bronnen.

Binnenkort zal rekening worden gehouden met de vermindering van het effect dat samenhangt met de aankoop van refurbished apparatuur.

Over e-mailgebruik

Deze gegevens zijn bijzonder gevoelig omdat het zeer moeilijk is exacte metingen van het energieverbruik van e-mail te verkrijgen. Er zouden veel levenscycli moeten worden geobserveerd om zeker te zijn van de meting (b.v. een e-mail met een bijlage van 1,5 MB die naar 3 ontvangers wordt gestuurd, 1 e-mail zonder bijlage die naar 10 ontvangers wordt gestuurd, een e-mail met 2 bijlagen van 300 KB die naar 1 ontvanger wordt gestuurd, enz.).

De maatregel blijft dus een benadering van het potentiële verbruik, maar kan niet op een zekere manier rekening houden met de complexiteit van situaties.

De gebruikte bron is de ADEME Impact database, waarvan de cijfers hier worden gepresenteerd: https://librairie.ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-numerique.pdf

Over videoconferencing

Vrije en open gegevens zijn nog relatief onbeschikbaar. De rekenmachine is gebaseerd op de hier gepubliceerde gegevens:

Het gebruikte cijfer blijft dus een benadering die mettertijd zal moeten worden verfijnd.

Over cloud-opslag

De voetafdruk die we kunnen schatten voor gegevensverwerking in de cloud is nog onderwerp van bestaande studies met uiteenlopende resultaten.

Wij hebben ervoor gekozen de cijfers te gebruiken van de Green Cloud Computing-studie (2021), die gebaseerd is op het werk van het Umweltbundesamt (het Duitse federale milieuagentschap), dat een rationele benadering van het onderwerp mogelijk maakt en door DINUM als referentie wordt gebruikt (209,5 g CO2 / GB / jaar).

Het is dus een enkele indicator, ongeacht de gebruikte cloud-oplossing.

Over andere online uitgevoerde taken

Aan de hand van de gegevens van ADEME kunnen we een schatting maken van de energiekosten van surfen op het internet. Dankzij dit cijfer, dat in de tweede helft van 2022 door ADEME is bijgewerkt, hebben wij de door onze calculator voorgestelde berekening kunnen aanpassen om de koolstofkosten van een uur internetten beter te kunnen schatten. Bronnen:

Over aanvullende informatie

Aanvullende informatie, zoals uw land van verblijf, die als onderdeel van uw antwoorden wordt gevraagd, is bedoeld om de geconsolideerde en anonieme cijfers te verfijnen, maar is geen middel om persoonlijke gegevens over respondenten te verzamelen.

Principe van voortdurende verbetering

Het ISIT verbindt zich ertoe de duurzame IT rekenmachine voortdurend te verbeteren en de indicatoren regelmatig bij te werken aan de hand van de resultaten van openbare, gratis en open studies die de nauwkeurigheid van de verstrekte resultaten verbeteren.

ISIT verwelkomt uw feedback en suggesties om de tool te verbeteren en onder meer bepaalde gegevens te corrigeren die na de publicatie van nieuwe studies onnauwkeurig of verouderd kunnen zijn. U kunt ons bereiken op:myimpact [@] isit-europe.org met uw opmerkingen en suggesties.