Apparatuur

Het fabricageproces van de apparatuur is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de ecologische voetafdruk. De gemiddelde materiaal- en hulpbronnenbehoefte voor de fabricage van kantoorapparatuur vertegenwoordigt meer dan 70% van de milieubalans van hun levenscyclus, over een gemiddelde gebruiksperiode van 5 jaar (Bron ADEME). (Bron: ADEME - PDF 2.5MB)

De impact die verband houdt met de fabricage is een equivalent in kgCO2 dat door de fabrikant wordt opgegeven, afhankelijk van het model.
De gebruiksduur maakt het mogelijk rekening te houden met de totale impact van het gebruik van deze apparatuur en een gemiddelde per jaar te berekenen, met inbegrip van de impact in verband met de fabricage.

Mijn apparatuur n°1

Productie

0

Gebruik

0

TOTAL

0

Jaarlijks

0

Online gebruik

Vandaag de dag neemt videogebruik meer dan 60% van de wereldwijde bandbreedte in beslag
(Bron: The Shift Project).

Wekelijks

0
0

Jaarlijks

0
0

Cloud opslag

De voetafdruk die we kunnen schatten voor gegevensverwerking in de cloud is nog onderwerp van bestaande studies met uiteenlopende resultaten.

Wij hebben ervoor gekozen de cijfers te gebruiken van de Green Cloud Computing-studie (2021) - PDF, 4.4Mo gebaseerd op het werk van Umweltbundesamt (het Duitse federale milieuagentschap), die een rationele benadering van het onderwerp mogelijk maakt, gebruikt als referentie door DINUM (209,5 g CO2 / GB / jaar).

Jaarlijks

E-mails verzenden

Het aandeel van de ecologische voetafdruk dat gelinkt is aan email blijft redelijk klein. Niettemin is het belangrijk te weten dat hoe zwaarder de e-mail is, hoe groter de impact ervan is, en dit wordt vermenigvuldigd met het aantal ontvangers aan wie de e-mail wordt toegestuurd.

De uitdaging bestaat er vooral in ons bewust te zijn van de immense hoeveelheid gegevens die we verwerken zonder ons steeds zorgen te maken over de grootte van elk overgedragen bestand, maar ook om ons af te vragen welke impact deze grote hoeveelheid dagelijks verzonden en ontvangen e-mails op ons welzijn kan hebben.

Dagelijks

0
0

Jaarlijks

0
0

Woon-werkverkeer/Zakenreizen

In de professionele wereld is het uiteraard niet alleen de digitale technologie die een negatieve impact heeft op het milieu. Ook reizen speelt een belangrijke rol! Wij nodigen u uit om de impact van uw zakenreizen, inclusief woon-werkverkeer, te vergelijken met die van digitale technologie.

Tool om afstanden te berekenen: https://nl.distance.to/

Jaarlijks

0